نهمین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

نهمین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران از ۳۱ فروردین لغایت سوم اردیبهشت ۹۵ در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

این کنگره با هدف بهبود کیفیت و ارتقاء علمی علوم آزمایشگاهی در کشور و فراهم نمودن زمینه مناسب جهت هم اندیشی، تبادل اطلاعات، ارائه نتایج تحقیقات و پژوهش های مختلف و ارائه دانش به روز دانشمندان ، اساتید ، نخبگان ، همکاران و دانشجویان ایرانی و خارجی در رشته های مختلف علوم آزمایشگاهی بالینی هر ساله در راستای گسترش خدمات آزمایشگاهی مطلوب به جامعه برگزار می شود.

نمایشگاه جانبی این کنگره همواره بستر مناسبی جهت معرفی تجهیزات و محصولات مورد استفاده در این حوزه به متخصصین و دست اندرکاران علوم آزمایشگاهی است. شرکت مهندسی تروند دانش در این نمایشگاه حضور خواهد یافت و محصولات نرم افزاری حوزه آزمایشگاهی خود را به جامعه آزمایشگاهی کشور معرفی و عرضه خواهد کرد.

منبع : www.iqctehran.ir

نرخ جدید ارزش نسبی ۹۵

با توجه به اعلام افزایش نرخ ارزش نسبی خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی بخش خصوصی و دولتی براساس ضریب ارزش نسبی K، شرکت مهندسی تروند دانش اقدام به آماده سازی فایل های افزایش قیمت براساس کدملی نموده است که بصورت رایگان در اختبار مراکز طرف قرارداد پشتیبانی قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر میباشد با توجه به تنوع قوانین سازمان های بیمه ای و اهمیت سهولت کار مراکز در صورت وجود مقایرت در میزان ضریب ارزش نسبی در صورت ارائه بخش نامه فایل مورد نظر توسط بخش پشتیبانی شرکت تهیه و در اختیار درخواست کنندگان قرار خواهد گرفت.