وب سرویس تایید نسخ پاراکلینیک سازمان تامین اجتماعی

دامنه کاربرد طرح در حال حاضر شامل توصیف وب سرویس تایید نسخ پاراکلینیک جهت ارائه به موسسات طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی می باشد.

همانگونه که انتظار می رفت سهولت استفاده از وب سرویسی که از سوی سازمان تامین اجتماعی در اختیار کلیه مراکز پاراکلینیک طرف داد قرار گرفته است با استقبال گسترده روبرو گردیده، به طوری که آمار نسخ ارسالی از این طریق در مدت کوتاهی که راهنمای استفاده از آن در اختیار مراکز قرار گرفته، بالغ بر دهها هزار نسخه شد.

در این راستا شرکت مهندسی تروند دانش برای محصولات نرم افزاری مرتبط خود افزونه ای را آماده ساخته که امکان ارسال نسخ مربوطه را بصورت تکی و گروهی امکان پذیر ساخته است. اگر شما تا کنون نرم افزار مرکز درمانی خود را به این افزرونه مجهز ننموده اید با بخش بازرگانی و فروش شرکت تماس گرفته و با خریداری این محصول از امکان ارسال اتوماتیک نسخ بهره مند گردید و سهولت را برای پرسنل مرکز به ارمغان آورید.