نهمین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

نهمین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران از ۳۱ فروردین لغایت سوم اردیبهشت ۹۵ در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

این کنگره با هدف بهبود کیفیت و ارتقاء علمی علوم آزمایشگاهی در کشور و فراهم نمودن زمینه مناسب جهت هم اندیشی، تبادل اطلاعات، ارائه نتایج تحقیقات و پژوهش های مختلف و ارائه دانش به روز دانشمندان ، اساتید ، نخبگان ، همکاران و دانشجویان ایرانی و خارجی در رشته های مختلف علوم آزمایشگاهی بالینی هر ساله در راستای گسترش خدمات آزمایشگاهی مطلوب به جامعه برگزار می شود.

نمایشگاه جانبی این کنگره همواره بستر مناسبی جهت معرفی تجهیزات و محصولات مورد استفاده در این حوزه به متخصصین و دست اندرکاران علوم آزمایشگاهی است. شرکت مهندسی تروند دانش در این نمایشگاه حضور خواهد یافت و محصولات نرم افزاری حوزه آزمایشگاهی خود را به جامعه آزمایشگاهی کشور معرفی و عرضه خواهد کرد.

منبع : www.iqctehran.ir