پشتیبانی و خدمات پس از فروش

پس از انتخاب یک محصول خوب، بیشترین دغدغه مشتریان، خدمات پس از فروش یا همان نگهداری وپشتیبانی نرم افزار است. تربیت یک تیم مجرب و متخصص با ویژگیهای اخلاقی ورفتاری مناسب که بتواند باحفظ حرمت وایجاد اعتماد وآرامش خاطر برای مشتریان، پاسخگوی مشکلات و ابهامات باشد ازجمله برنامه‌هایی است که همواره دردستور کار بوده است. خدمات پشتیبانی رابعنوان یکی ازمراحل اصلی چرخه حیات محصول وپل ارتباطی پایدار بامشتریانش میداند و همواره مجموعه شرکت تمام تلاش خود رابکار گرفته تابارفع ابهامات ومشکلات، شرایط لازم برای استفاده کاملتر مشتریان ازراهکارها وامکانات نرم‌افزارهای یکپارچه فراهم گردد. تعداد وتنوع مشتریان ازنظر نوع مالکیت، پراکندگی جغرافیایی ودامنه فعالیت کسب و کار آنها، باعث شده گنجینه‌ای از فرایندها وتجربه‌ های حرفه‌ای از کسب وکارهای گوناگون دراختیار ما قرارگیرد. تلفیق این دانش واستفاده از فناوریهای روزکه همواره مورد توجه بوده، به ما کمک میکند تا پشتیبانی کامل وموثری از راهکارها وسیستمهای خودرا ارائه کرده ومشتریان رادربالا بردن بهره وری کسب وکارشان یاری نمائیم.

به محض تماس مشتری و درخواست ارائه خدمات، ازطریق ارتباط تلفنی یا اتصال از راه دور به سیستم مشتری میگردد. درصورتیکه نیازمشتری بگونه‌ای باشد که نیازبه حضور کارشناسان این واحد را داشته باشد دراولین فرصت ممکن، کارشناسان مجرب این واحد اقدام بحضور در محل مشتری ورفع نیاز ایشان خواهند نمود.

همزمان با استقرار نرم‌افزاره درمحل مشتری، واحد آموزش متعهد به ارائه دوره‌های آموزشی کار بانرم‌افزارها به روشهای مختلف متناسب با نیازکاربران میباشد. دراین راستا، بعلت پیشرفت کار واستقرار کامل سیستم و یا حتی ورود کاربران جدید به مجموعه، ممکن است نیاز به بازآموزی سیستم وجود داشته باشد که دراین صورت این امر توسط کارشناسان آموزش امکان‌پذیر میباشد.

پس ازپایان دوره عملیاتی‎سازی سیستم ویابتشخیص مدیر پروژه کارفرما ممکن است نیازباشد بکاربران سازمان مراجعه وازنحوه استفاده آنها ازسیستم ومشکلاتی که دارند بازدید شود، همچنین ممکن است بازدید مذکور بدون درخواست کاربران صورت پذیرد تا ضمن شناسایی مسائلی که خود کاربران نیز ازآنها بی‎اطلاع هستند نسبت به ارائه راهکار ویا رفع آن اقدام شود.

جهت ارتباط با واحد پشتیبانی و دریافت خدمات غیر حضوری از طریق لینک مقابل وارد پرتال مشتریان شوید. [ کلیک کنید ]