جناب آقای مهندس ابراهیمی – مدیر انفورماتیک آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی (تهران)

شرکت مهندسی تروند دانش، با برخورداری از مهندسین و متخصصان جوان و تحصیلکرده که دارای اطلاعات به روز در حوزه کاری خود می باشند، یکی از بهترین شرکت های تولید و پشتیبانی سیستم های مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی می باشد.