نرخ جدید ارزش نسبی ۹۵

با توجه به اعلام افزایش نرخ ارزش نسبی خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی بخش خصوصی و دولتی براساس ضریب ارزش نسبی K، شرکت مهندسی تروند دانش اقدام به آماده سازی فایل های افزایش قیمت براساس کدملی نموده است که بصورت رایگان در اختبار مراکز طرف قرارداد پشتیبانی قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر میباشد با توجه به تنوع قوانین سازمان های بیمه ای و اهمیت سهولت کار مراکز در صورت وجود مقایرت در میزان ضریب ارزش نسبی در صورت ارائه بخش نامه فایل مورد نظر توسط بخش پشتیبانی شرکت تهیه و در اختیار درخواست کنندگان قرار خواهد گرفت.

1 دیدگاه برای“نرخ جدید ارزش نسبی ۹۵

دیدگاهتان را بنویسید