محصولات

محصولات آزمایشگاهی و تشخیص طبی، درمانگاهی، تصویر نگاری و مراکز آسیب شناسی

null

نرم افزار آزمایشگاه و تشخیص طبی

سیستم های مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی که از آن ها گاهی با عناوینی نظیر سیستم اطلاعات آزمایشگاه (LIS) یا سیستم مدیریت آزمایشگاه نیز یاد می شود، نرم افزار هایی هستند که بمنظور مدیریت اطلاعات و فرآیند های آزمایشگاهی طراحی و توسعه داده می شوند.

null

نرم افزار رادیولوژی (تصویر نگاری)

نرم افزار هایی هستند که بمنظور مدیریت اطلاعات و فرآیند های مراکز رادیولوژی طراحی و توسعه داده می شوند. بطور معمول مدیریت پذیرش بیمار، تجزیه و تحلیل، گزارشگیری و پیگیری وضعیت، عموما بصورت دستی و توسط نیروی انسانی انجام می گیرد.

null

نرم افزار ژنتیک

null

نرم افزار آمار کنترل کیفی

سیستم های مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی که از آن ها گاهی با عناوینی نظیر سیستم اطلاعات آزمایشگاه (LIS) یا سیستم مدیریت آزمایشگاه نیز یاد می شود، نرم افزار هایی هستند که بمنظور مدیریت اطلاعات و فرآیند های آزمایشگاهی طراحی و توسعه داده می شوند.

null

نرم افزار پاتولوژی

سیستم های مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی که از آن ها گاهی با عناوینی نظیر سیستم اطلاعات آزمایشگاه (LIS) یا سیستم مدیریت آزمایشگاه نیز یاد می شود، نرم افزار هایی هستند که بمنظور مدیریت اطلاعات و فرآیند های آزمایشگاهی طراحی و توسعه داده می شوند.

null

نرم افزار حسابداری

null

نرم افزار درمانگاهی و پاراکلنیک

برنامه ای است که با نصب آن بر روی کامپیوتر، می توان انواع مرکز پزشکی اعم از کلینیک و درمانگاه و … را کنترل و مدیریت نمود. این نرم افزار با محیط ساده و کاربر پسند، عملیات مدیریت اطلاعات بیماران و پذیرش مراجعین به مرکز پزشکی را در کوتاهترین زمان انجام داده و..

null

نرم افزار فیزیوتراپی

null

نرم افزار انبار

افزونه ها

null

افزونه اتصال دستگاه آزمایشگاهی

null

افزونه ارسال نسخ تامین اجتماعی

null

افزونه جوابدهی اینترنتی

null

افزونه ارسال پیامک گروهی

null

افزونه نوبت دهی